הצמד 2

הצמד 2

הצמד 2
The Deuce Season 2 2018 Cast: James Franco- Vincent Maggie Gyllenhaal- Candy Gary Carr- C.C. Margarita Leviea- Abby Lawrence Gilliard Jr- Chris Alton Dominique Fishback- Darlene Emily Meade- Lori Gbenga Akinnagbe- Larry Brown Chris Bauer- Bobby Dwyer Chris Coy- Paul Hendrickson Luke Kirby- Gene Goldman Daniel Sauli- Tommy Longo Jamie Newman- Ashley Dagmara Dominczyk- Genevieve Furie Don Harvey- Danny Flanagan Ralph Macchio- Haddix Michael Kostroff- Rizzi Aaron Dean Eisenberg- Tod Lang David Paterson- Randy the Bartender Gary Pastore- Matty the Horse