מד מן גנוארי גונס בטי דרייפר גלן שפרד מרטן ויינר

Marten Weiner as Glenn Bishop and January Jones as Betty Francis – Mad Men _ Season 7B, Episode 10 – Photo Credit: Justina Mintz/AMC